Gosia Urbanowicz

Colour

Blue Napkin by Gosia Urbanowicz

Blue Napkin

Considering Giacometti by Gosia Urbanowicz

Considering Giacometti

Dressing Up by Gosia Urbanowicz

Dressing Up

Dutch Interior by Gosia Urbanowicz

Dutch Interior

Fragment by Gosia Urbanowicz

Fragment

Hill of Dreams by Gosia Urbanowicz

Hill of Dreams

Hot August by Gosia Urbanowicz

Hot August

I Think You Are Right by Gosia Urbanowicz

I Think You Are Right

Keelers Farm Study by Gosia Urbanowicz

Keelers Farm Study

Lakeside Sunset by Gosia Urbanowicz

Lakeside Sunset

Market Place III by Gosia Urbanowicz

Market Place III

Market Place IV by Gosia Urbanowicz

Market Place IV

Marriage - Anatomy by Gosia Urbanowicz

Marriage - Anatomy

Morning Walk by Gosia Urbanowicz

Morning Walk

On The Edge by Gosia Urbanowicz

On The Edge

Orange Shadow by Gosia Urbanowicz

Orange Shadow

Pomegranates by Gosia Urbanowicz

Pomegranates

Reading by Gosia Urbanowicz

Reading

Red Path II by Gosia Urbanowicz

Red Path II

Secret of High Woods by Gosia Urbanowicz

Secret of High Woods

Three Sisters by Gosia Urbanowicz

Three Sisters

Thrush by Gosia Urbanowicz

Thrush

Time Zones USA by Gosia Urbanowicz

Time Zones USA

Top Gate, Colchester by Gosia Urbanowicz

Top Gate, Colchester

Waiting by Gosia Urbanowicz

Waiting

Warmia by Gosia Urbanowicz

Warmia

Wild Strawberries by Gosia Urbanowicz

Wild Strawberries

Wild Strawberry by Gosia Urbanowicz

Wild Strawberry

Winter Sky by Gosia Urbanowicz

Winter Sky

You Will Soon Forget by Gosia Urbanowicz

You Will Soon Forget